JSON Variables

iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn

iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn


iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn là lỗi đặc trưng do nút nguồn bị hư là nhiều rất ít khi lỗi trên main. Việc thay dây nút nguồn iPhone 5 được cho là một thảm họa phải tháo toàn bộ máy ra mới thay được.
Cách để nhận biết iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn do Main :
  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi liệt nút nguồn.
Mới hơn Cũ hơn