JSON Variables

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 7

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 7

iPhone 7 có hai kiểu main sử dụng các modem mạng khác nhau. Linh Kiện iPhone 7 hai model Quallcom và inTel. Đa phần là sẽ giống nhau chỉ khác bên phần sóng, baseband do hai công nghệ khác nhau. Xem các hình tài liệu bên dưới nhận biết được tên linh kiện và chức năng của linh kiện

iPhone 7 và iPhone 7 Plus linh kiện nếu cùng kiểu main Quallcom hoặc inTel thì đa phần linh kiện là sử dụng chung có thể thay thế qua lại cho nhau được. Tham khảo linh kiện iphone 7 Plus

TÊN VÀ CHỨC NĂNG LINH KIỆN IPHONE 7

MẶT TRƯỚC MAIN QUALLCOMLinh Kiện iPhone 7 Mặt Trên Main Quallcom

MẶT SAU MAIN QUALLCOM

Linh Kiện iPhone 7 Mặt Sau Main Quallcom
Linh Kiện iPhone 7 Mặt Sau Main Quallcom

MẶT TRÊN MAIN INTEL

Linh Kiện iPhone 7 Mặt Trên Main inTel
Linh Kiện iPhone 7 Mặt Trên Main inTel

MẶT SAU MAIN INTEL

Linh Kiện iPhone 7 Mặt Sau Main inTel
Linh Kiện iPhone 7 Mặt Sau Main inTel
Mới hơn Cũ hơn