Hiển thị các bài đăng có nhãn iPad Air 2

iPad Air 2 lỗi không xạc không nhận cable

iPad Air 2 lỗi không xạc không nhận cable step 1: put charge cable to measure here, if it doesnt ha…

iPad Air 2 lỗi đèn màn hình

iPad Air 2 lỗi đèn màn hình step 1: measure the resistance of socket, if lost -> tracking to lin…

iPad Air 2 không lên màn hình

iPad Air 2 không lên màn hình step 1: take a look and measure the resistance of socket. Base of soc…

Vượt iCloud iPad Air 2 3g thành bản wifi

Vượt iCloud iPad Air 2 3g thành bản wifi step 1: Jump Resistor blue mark step 2: Change module wifi…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào