Hiển thị các bài đăng có nhãn iPad Mini

iPad mini 1 lỗi báo nhiệt độ

iPad mini 1 lỗi báo nhiệt độ

iPad mini 1 lỗi smartcover ko tự tắt màn hình

iPad mini 1 lỗi smartcover ko tự tắt màn hình

iPad mini 1 lỗi Wifi yếu ẩn sai pass

iPad mini 1 lỗi Wifi yếu ẩn sai pass

iPad mini các áp chức năng ( hao nguồn thứ cấp )

iPad mini các áp chức năng ( hao nguồn thứ cấp )

iPad mini 1 chạm áp sơ cấp part 2

iPad mini 1 chạm áp sơ cấp part 2

iPad mini chạm áp sơ cấp part 1

iPad mini chạm áp sơ cấp part 1

iPad mini 1 lỗi loa bên trái

iPad mini 1 lỗi loa bên trái step 1: measure 2 resistances here, if lost -> tracking to line and…

iPad mini 1 lỗi loa bên phải

iPad mini 1 lỗi loa bên phải step 1: measure 2 resistances here, if lost -> tracking to line and…

iPad mini 1 lỗi tai nghe

iPad mini 1 lỗi tai nghe step 1: Measure the resistance of sockets. If lost -> tracking and lift…

iPad mini 1 lỗi micro facetime

iPad mini 1 lỗi micro facetime  step 1: Measure the resistance at 3 sockets. If lost -> tracking…

iPad mini lỗi camera sau

iPad mini lỗi camera sau step 1: Measure the resistance of socket. If lost -> use zxw tracking a…

iPad mini 1 lỗi camera trước

iPad mini 1 lỗi camera trước step 1: Measure the resistance of socket. If lost -> use zxw tracki…

iPad mini 1 lỗi nút home

iPad mini 1 lỗi nút home step 1: Measure the resistance of socket. If lost -> tracking and lifti…

iPad mini lỗi nút gạt bên hông

iPad mini lỗi nút gạt bên hông step 1: to test, can use leaf spring to clip 2 side of diot (orange …

iPad mini 1 lỗi nút volume lên xuống

iPad mini 1 lỗi nút volume lên xuống step 1: Measure the resistance here. If lost -> tracking an…

iPad mini 1 Lỗi nút nguồn không ăn

iPad mini 1 Lỗi nút nguồn không ăn step 1: to test, can use lesf spring to clip 2 side of diot (ora…

iPad mini 1 lỗi liệt cảm ứng màn hình

iPad mini 1 lỗi liệt cảm ứng màn hình step 1: Measure the resistance of sockets. If lost -> use …

iPad mini 1 lỗi không hiển thị màn hình

iPad mini 1 lỗi không hiển thị màn hình step 1: Measure the resistance of sockets. If lost -> tr…

iPad mini không sáng đèn màn hình

iPad mini không sáng đèn màn hình step 1: Measure the resistance of sockets. If lost -> use zxw …

iPad mini lỗi không xạc không nhận cable

iPad mini lỗi không xạc không nhận cable  step 1-1: put charge to measure here, if found voltage -&…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào