Hiển thị các bài đăng có nhãn iPhune 8 Plus

Giải pháp iPhone 8 plus kẹp nguồn 1 - chạm 0.1, 2 - Bật lên treo táo

Giải pháp iPhone 8 plus kẹp nguồn 1 - chạm 0.01, 2 - Bật lên treo táo 1 - Chạm 0.1 đường  Pin name:…

Giải Pháp iphone 8Plus cam trước lúc có lúc không

Giải pháp Lần đầu em gặp i2c3 iphone 8 plus

Ae cho em hỏi lỗi này là phần nào ạ Lần đầu em gặp i2c3 8plus Máy đã có sửa chữa Mic tem Các xếp …

Chia sẻ iPhone 8 Plus cam trước lúc có lúc không. Khởi động lên vào test liền là không có

8Plus cam trước lúc có lúc không. Khởi động lên vào test liền là không có, để 1 lúc lại có, xài tí …

Chia sẻ có coniPhone 8 plus reset

Cáp sạc > bsi > ic sạc

Giải pháp iphone X hiển thị lên táo xong tối thui , cắm máy tính vẫn nhận chế độ lên nguồn

ip X hiển thị lên táo xong tối thui , cắm máy tính vẫn nhận chế độ lên nguồn . Lỗi do ổ cứng nh…

Giải pháp iphone 8 Plus Đang dùng thi thoảng ngủ luôn. Bật nguồn k lên. Dòng 0,002(thấp) Thợ trc đã làm lại ổ cứng!

Em gặp con 8plus Đang dùng thi thoảng ngủ luôn. Bật nguồn k lên. Dòng 0,002(thấp) Thợ trc đã làm …

Giải pháp iPhone 8 Plus No Data , Đo trở R3201 thấp , thay con khác ok .

Giải pháp iPhone 8 Plus No Data , Đo trở R3201 thấp , thay con khác ok .

Chia sẻ: iPhone 8 Plus mất camera sau

Góc chia sẻ Pan thực tế em đã gặp, Chia sẻ cho anh em chưa gặp Các thầy xin nhẹ tay.

Chia sẻ iPhone 7 Plus 8 Plus ,máy sàn reset courter . Tiến hành cánh ly và đo như thường lệ kg ra bệnh

Nhóm của xếp Huân và Toàn chắc chắn là đc kết quả rồi . Pan này mình đọc là con r1701 NAND_ZQ và th…

iPhone 8 plus nhận máy tình trạng mất nguồn chạm vdd main.kẹp nguồn nóng Q3350

chia sẽ pan 8 plus nhận máy tình trạng mất nguồn chạm vdd main.kẹp nguồn nóng Q3350. tháo ra câu tắ…

iPhone 7P - 8P kén màn

E được một a lớn trong ngành màn hình chỉ bí quyết 7P - 8P kén màn , chia sẻ lại cho a em phòng khi…

iPhone X mất chuông dưới mất rung và treo máy

Hình vẽ có vẽ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại giúp các đồng đạo tự tin hơn khi hành tẩu. Anh em dạ…

iPhone 8 Plus Đi dạo thấy pan reset couter 8+ do NFC

Đi dạo thấy pan reset couter 8+ do NFC chỉ tay tại ic cũng đáng lưu kho phòng khi gặp . IOS 13.x ch…

iPhone 8 Plus lỗi đèn Flash

iPhone 8 Plus lỗi đèn Flash

iPhone 8 Plus quay phim cam sau mất mic

iPhone 8 Plus quay phim cam sau mất mic

iPhone 8 Plus lỗi phím lên xuống rung nguồn

iPhone 8 Plus lỗi phím lên xuống rung nguồn

iPhone 8 Plus lỗi mất đèn màn hình hoàn toàn

iPhone 8 Plus lỗi mất đèn màn hình hoàn toàn

iPhone 8 Plus tối 1 góc đèn màn hình

iPhone 8 Plus tối 1 góc đèn màn hình

iPhone 8 Plus mất nguồn chạm nóng U3100

iPhone 8 Plus mất nguồn chạm nóng U3100

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào