JSON Variables

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau

iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau
iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau

Trường hợp iPhone 7 Plus chụp hình bình thường nhưng khi bật đèn Flash lên chụp hình không lưu được ảnh, đèn Flash sáng bình thường là do bị cụm dây đèn Flash.

KINH NGHIỆM SỬA IPHONE 7 PLUS LỖI CAMERA SAU CHỤP BỊ XANH ẢNH

iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau Chụp Bị Xanh Ảnh
iPhone 7 Plus Lỗi Camera Sau Chụp Bị Xanh Ảnh
Mới hơn Cũ hơn