JSON Variables

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 7 Plus


Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 7 Plus

Linh Kiện iPhone 7 Plus hai model Quallcom và inTel. Đa phần là sẽ giống nhau chỉ khác bên phần sóng, baseband do hai công nghệ khác nhau. Xem các hình tài liệu bên dưới nhận biết được tên linh kiện, chức năng linh kiện làm gì và khu vực nào sẽ quản lý chức năng nào.

iPhone 7 và iPhone 7 Plus linh kiện nếu cùng kiểu main Quallcom hoặc inTel thì đa phần linh kiện là sử dụng chung có thể thay thế qua lại cho nhau được. Tham khảo linh kiện iPhone 7

TÊN VÀ CHỨC NĂNG LINH KIỆN IPHONE 7 PLUS

MẶT TRƯỚC MAIN QUALLCOM

Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Trên Main Quallcom
Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Trên Main Quallcom

MẶT SAU MAIN QUALLCOM

Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Sau Main Quallcom
Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Sau Main Quallcom

Để ý một chút sẽ thấy main 7 Plus khác main 7 ở chổ có hai IC đèn và chúng ta quay lại Linh kiện iPhone 7 và biết được U3701 là IC đèn trùng mã với iPhone 7 Plus. Như vậy U4601 sẽ suy luận ra là IC đèn phụ nếu lỗi gây mất một phần đèn chứ không tối đen.

MẶT TRÊN MAIN INTEL

Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Trên Main inTel
Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Trên Main inTel

MẶT SAU MAIN INTEL

Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Mặt Sau Main inTel
Linh Kiện iPhone 7 Plus Mặt Mặt Sau Main inTel
Mới hơn Cũ hơn