Hiển thị các bài đăng có nhãn iPad 5

iPad air lỗi cảm ứng màn hình

iPad air lỗi cảm ứng màn hình step 1: With devices were freeze some lines -> measure on socket a…

iPad air lỗi cảm biến ánh sáng

iPad air lỗi cảm biến ánh sáng step 1: measure the resistance of mark sockets, if lost any line -&g…

iPad air lỗi nút gạt bên hông

iPad air lỗi nút gạt bên hông step 1: measure resistance range 1K, if lost -> tracking to red li…

iPad air nút nguồn bấm không được

iPad air nút nguồn bấm không được step 1: use leaf spring to lifting jack the socket base to down m…

iPad air lỗi nút volume lên xuống

iPad air lỗi nút volume lên xuống step 1: ’cause we had cross resistance 1K, so you have to correct…

iPad air lỗi nút home

iPad air lỗi nút home step 1: measure here, if doesn’t have resistance -> tracking to line and l…

iPad air lỗi công tắt từ

iPad air lỗi công tắt từ  step 1: measure here, if doesn’t have resistance -> tracking to line a…

iPad air lỗi xạc và cable

iPad air lỗi xạc và cable step 1: put charge cable to measure here, if it doesnt have 5v ->repla…

iPad air lỗi đường đèn màn hình

iPad air lỗi đường đèn màn hình step 1: Lost one side light, you just need to measure the model res…

iPad air lỗi không hiển thị màn hình

iPad air lỗi không hiển thị màn hình step 1: Phone with 100% intact, when we took off, then glued u…

iPad air chạm áp sơ cấp part 2

iPad air chạm áp sơ cấp part 2 step 1: measure here, if shorting -> it is the shorting of primar…

iPad air chạm áp sơ cấp part 1

iPad air chạm áp sơ cấp part 1 purple text: measure here, if shorting -> it is the shorting of p…

Vượt Icloud iPad Air 1 3g thành wifi

Vượt Icloud iPad Air 1 3g thành wifi white text: with beginners were unskilled and cut over seal, u…

iC Wifi iPad Mini 2 và Air 1

Wifi iPad Mini 2 và Air 1 Dòng ipad này có 2 loại ic trắng và xám - IC trắng có thể đóng cho cả 2 l…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào