JSON Variables

iPhone 5C lỗi liệt nút home

iPhone 5C lỗi liệt nút home


iPhone 5C lỗi liệt nút home bấm nút home hoàn toàn không có tác dụng. Nút home là một cụm nằm trên màn hình liên kết với main qua dây xạc trong máy của iPhone 5C.
Cách để nhận biết iPhone 5C lỗi liệt nút home do main :
  1. Thỉnh thoảng không bấm mà nút home tự ăn.
  2. Đã thay nút home khác không được.
  3. Đã thay cable xạc trong máy test vẩn không khắc phục .

iPhone 5C lỗi liệt nút home cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi liệt nút home
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi liệt nút home.
Mới hơn Cũ hơn