JSON Variables

Mở iCloud iPad Air 2

Mở iCloud iPad Air 2

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Air 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Air 2 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Đối với Phiên bản Wifi chỉ cần mua thông tin là số Seri + Wifi + Bluetooth sau đó nạp vào ổ cứng và Restore lại là Active được. Lưu ý đổi số lung lung sẽ không Active được.

Đối với Phiên bản 3G thì phải chuyển về bản Wifi. Sau đó mua thông tin và đổi giống như bản Wifi. Lưu ý phải thay thêm IC wifi đúng mã mới có Wifi.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và giá để mở bản 3G sẽ cao hơn vì phải thay thế thêm IC Wifi.

CÁCH MỞ ICLOUD IPAD AIR 2

Mở iCloud iPad Air 2
Mở iCloud iPad Air 2

Hiện nay đã có thiết bị hổ trở đổi thông tin ổ cứng qua cổng lightning không cần phải đục ổ cứng ra như:

iRepair P10

iBox

Bbox của JC

Magico diag tools

Các bạn tìm các thiết bị với các từ khóa trên để biết thêm các thông tin mà thiết bị hổ trợ. Chip A11 trở xuống hầu như hổ trợ hết.

Mới hơn Cũ hơn