JSON Variables

iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn

iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn

iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn do Main :

  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

HƯỚNG DẪN SỬA IPAD MINI 1 LỖI WIFI ẨN :

 iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn
iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn.
Mới hơn Cũ hơn