JSON Variables

iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được

iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được

iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được trong khi nhấn nút nguồn giử lâu vẫn cho tắt nguồn và mở nguồn lên bình thường. Lỗi này xuất phát do IC halt hay còn gọi là công tắt từ bị lỗi.

HƯỚNG DẪN SỬA IPAD MINI 1 KHÔNG BẤM TẮT MỞ MÀN HÌNH ĐƯỢC :

iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được
iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được.
Mới hơn Cũ hơn