JSON Variables

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Chạm Áp Thứ Cấp


Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Chạm Áp Thứ Cấp

iPhone 7 Plus Chạp Áp Thứ Cấp
iPhone 7 Plus Chạp Áp Thứ Cấp

Khi bấm nút nguồn kim dòng vút lên cao là chạm. Đo rà hết các áp trên bảng sau khi phát hiện ra chạm áp nào thì dò theo ZXW và cách ly bỏ các tụ hoặc IC sử dụng áp đó.

Mới hơn Cũ hơn