JSON Variables

iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng

iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng


iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng hoặc mở phim nhạc youtube trực tiếp hoàn toàn không có âm thanh. Người khác gọi tới chỉ có rung không có chuông.
iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng trong kỹ thuật còn lại là mất chuông, mất loa ngoài.
Các cách để nhận biết iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng do Main :
  1. Bấm phím âm lượng xem máy đang ở chế độ nào. Đúng là ở Chuông ” Ring”.
  2. Bấm phím âm lượng mà hiện chế độ tai nghe “headphone” mặc dù không gắn tai nghe là lỗi khác.
  3. Bấm mà không hiện mức tăng giảm âm lượng cũng là lỗi khác.
  4. Đã thay chuông và dây cáp xạc trong máy nhưng không khắc phục.

iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi nghe nhạc mất tiếng.
Mới hơn Cũ hơn