JSON Variables

iPhone 5C lỗi không rung

iPhone 5C lỗi không rung


iPhone 5C lỗi không rung khi nhận cuộc gọi tới, Gạt rung lên xuống vẩn có tác dụng chuyển kiểu chuông – im lặng nhưng vẩn không rung.
Các cách xác định iPhone 5C lỗi không rung do Main :
  1. Đã thay cục rung khác nhưng không được.
  2. Đã thay dây kết nối rung với main vẩn không khắc phục.
  3. Cẩn thận hơn đã test nguyên cụm sườn zin đang hoạt động tốt.

iPhone 5C lỗi không rung cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi không rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi không rung.
Mới hơn Cũ hơn