JSON Variables

iPhone 5C lỗi camera trước

iPhone 5C lỗi camera trước


iPhone 5C lỗi camera trước không chụp được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPhone 5C nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.
Cách để nhận biết iPhone 5C camera trước không chụp được lỗi do main :
  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen.
  2. Đã thay dây camera trước nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 5C lỗi camera trước cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi camera trước
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi camera trước.
Mới hơn Cũ hơn