JSON Variables

iPhone 5C đang xài mất nguồn chạm Vbatt

iPhone 5C đang xài mất nguồn chạm Vbatt


iPhone 5C đang xài mất nguồn là một lỗi đặc trưng muôn thưở của các dòng iPhone. Bạn sẽ thấy lỗi này xuất hiện từ iPhone 5 cho tới iPhone X XS max mà không thể nào tránh khỏi. Còn trong thời hạn bảo hành máy rất ít khi xuất hiện lỗi nhưng tầm một năm rưởi vòng đời là bắt đầu phát sinh lặt vặt các lỗi.
Các cách để nhận biết iPhone 5C đang xài mất nguồn do main :
  1. Đang sử dụng bình thường sụp tối đen màn hình.
  2. Bấm đồng thời nút home + nút nguồn mà vẩn không lên.
  3. Cắm xạc cắm máy tính vẩn không lên.

iPhone 5C đang xài mất nguồn chạm Vbatt cách sửa như sau :

iPhone 5C đang xài mất nguồn chạm Vbatt
  • Step1: Đo ngay tại chân pin. Nếu chạm thì gọi là chạm áp Vbatt.
  • Step2: Dò nóng theo các phương pháp học được trên ICFix để tìm ra tụ hoặc IC chạm và cách ly thay thế.
Mới hơn Cũ hơn